Auditoria

Serveis: Controladors d'accés, auxiliars de servei, hostesses, promotores, conserges i porters, personal de neteja.
CONTROL STEWARD | Personas al servei de persones

 inici/Serveis/Auditoria
Auditoría-icon

Auditoría


Una auditoria es compon de diversos elements. Cal definir els mateixos per poder accedir a un coneixement bàsic de l'auditoria.

Començarem per definir-la: Una auditoria és un examen diari, metòdic i profund d'una empresa, el qual és emprat per verificar o assegurar la suficiència del seu programa de salut. És el procés sistemàtic, independent i documentat per obtenir declaracions de fets, registres o informació rellevant i avaluar objectivament a fi de determinar fins a quin punt els requisits utilitzats com a referència es compleixen. És una revisió independent i sistemàtica que té com a finalitat verificar el compliment d'unes determinades instruccions o d'uns determinats estàndards que han estat establerts. És una revisió formalitzada que identifica els riscos dels processos relacionats amb els estàndards establerts. Les auditories verifiquen que els sistemes de gestió que s'estan utilitzant són eficaços en el seu objectiu d'assegurar que s'estan duent a terme les polítiques i els procediments de l'empresa.

Aquesta funció la realitza un auditor, que és aquella persona encarregada de dur a terme. Les auditories són sol·licitades pels clients aliens a l'empresa que la realitza. Per a això s'estableixen uns criteris d'auditoria, que són aquelles polítiques. procediments o requisits utilitzats com a referència per a procedir.

Un cop finalitzada, s'ha s'obtenen unes evidències que s'aglutinen en els següents termes: Registre, declaracions de fet o una altra informació rellevants per als criteris d'auditoria i que són verificables. Després d'aquest pas s'ha de confrontar amb els estàndards de l'auditoria per comprovar les irregularitats trobades.

Per norma general se sol dur a terme una auditoria de tant en tant de manera periòdica a la recerca dels possibles errors que es puguin trobar durant el mateix. I després de cada auditoria es duen a terme una sèrie de conclusions que ajudin a l'empresa a millorar la seva productivitat amb vista al pròxim exercici

Les auditories són un procediment que cada vegada té més pes en el món empresarial. Aporten una fiabilitat que altres mètodes ometen. L'exercici anual com més clar més tranquil·litat aportarà als seus clients.

Si necessita contractar personal per a esdeveniments o demanar un pressupost.

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres al 645 454 350 o administracion@controlsteward.com

 • Logo footer
 • MADRID

 •   Calle Crisol, 2 despacho 18
       Rivas Vaciamadrid, Madrid
 • BARCELONA

 •   Carrer del Sol, 63
       Sabadell, Barcelona
 • Logo Whatsapp 645 454 350

 • info@controlsteward.com

Coneix Control Steward

Els nostres clients sempre ens recomanen. Això es deu a un servei impecalbe per part de tots els nostres professionals, que formen la columa vertebral de Control Steward. Llegir més